Vasudeva Rao

Mr. Vasudeva Rao

President
Debashis Khan

Dr. Debashis Khan

Convenor
Varun Agarwal

Mr. Varun Agarwal

Director

Executive Committee

Nikhil Yenugu

Nikhil Yenugu

Secretary
Sai Vineeth

Katta Sai Vineeth

Publicity
Coordinator
Ruthvik

Ruthvik Galem

Registrations
Coordinator

Publicity Team

Thukkadi Manoj

Thukkadi Manoj

Prabhas Naidu

Prabhas Naidu

Sandhya Ravi

Sandhya Ravi

Shobhit pokhriyal

Shobhit pokhriyal

Sakshi Narke

Sakshi Narke

NArnav grover

Arnav grover

Shasank Shrivastav

Shasank Shrivastav

Saket shinde

Saket R. shinde

Ashwati Shan

Ashwati Shan

Website Management

Ajay Kumar Sahoo

Ajay Kumar Sahoo

Kishore

K. kishorereddy

Hari

Hari Kota

Fund Raising

Jagadishwar

D. Jagadishwar

Video Making

Rithvik

Udeh Samuel
Obinna

Event Management

Sravan Kumar V

V. Sravan Kumar

Roshan Tiwari

Roshan Tiwari

Arstitotle

Arstitotle